Hall of Fame

Hall of Fame

Onze school heeft heel wat talent voortgebracht. Leerlingen zwierven uit in de loop der jaren en werden bekend of zelfs beroemd in den lande of ver daarbuiten. We richten op deze pagina's de schijnwerpers op enkele van deze bijzondere oud-leerlingen en hun activiteiten.

Tips voor aanvullingen zijn altijd welkom: jstollman

NB: Het criterium dat we hanteren voor opname van oud-leerlingen in de Hall of Fame hebben we zo objectief mogelijk gekozen en wel als volgt: de persoon dient een zodanige algemene bekendheid te genieten dat hij/zij een persoonlijk artikel op Wikipedia/Wikisage heeft.